Štrkopiesky Čab

Štrky Piesky Kamene

Produkty

Ostrý piesok 0-4 Vhodný na betónové potery a tenkostenné betóny
Štrk 0-22 Vhodný na klasickú betonáž dosiek a prekladov
Riečny kameň 16-22 Vhodný ako okrasný alebo drenážny kameň
Riečny kameň 22-63 Vhodný ako okrasný alebo drenážny kameň
Piesok kopaný Vhodný na výrobu malty, pieskoviská a pod.

Drvené kamene

0-32 Podsypový kameň vhodný na spevnenie cesty, pod zámkové dlažby
0-63 Podsypový kameň vhodný na spevnenie cesty, pod zámkové dlažby
4-8 Vhodný ako prímes do betónu, pod zámkovú dlažbu
8-16 Vhodný ako prímes do betónu, pod zámkovú dlažbu
16-32 Vhodný pod zámkovú dlažbu, cesty a chodníky
32-63 Vhodný na spevnenie plochy príjazdových ciest
stonetransport13@gmail.com 0905 954 893 Kde nás nájdete

Štrky Piesky Kameň

Vozový park

Stavebná mechanizácia

Požičovňa